poniedziałek, 22 lipiec 2019

SPŁYW KAJAKOWY - www.kajakilubrza.republika.pl

Kolejną atrakcją są spływy kajakowe z Lubrzy do Jordanowa–Gościkowa, jest to najbardziej zróżnicowany szlak wodny w województwie lubuskim.

Płynąc przez jeziora, malownicze kanały wśród łąk i lasów zobaczymy miejsca atrakcyjne ze względu na przyrodę i historię. Napotkamy tajemnicze betonowe budowle – pozostałości systemu hydrotechnicznego Festungsfront Oder Warthe Bogen (OWB) z lat czterdziestych ubiegłego wieku, a także  liczne odcinki przypominające rezerwaty przyrody ze śladami żerowania bobrów, zarastające jeziora i dziewicze ostępy leśne.