poniedziałek, 22 lipiec 2019
ŁPK
Widok na Park

Łagowski Park Krajobrazowy powstał w 1985 roku w celu zachowania i ochrony wybitnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych centralnej części Pojezierza Lubuskiego - Pojezierza Łagowskiego i chroni pełne ryb jeziora, strome wzgórza porośnięte charakterystycznymi bukowymi lasami, pofalowaną powierzchnię pól i łąk z bogatą roślinnością i licznymi gatunkami zwierząt.

 

Na terenie parku istnieje sieć dobrze oznakowanych szlaków turystycznych, rowerowych oraz ścieżek przyrodniczych, pozwalających na dokładne zapoznanie się z atrakcjami parku i jego gruntowne zwiedzenie. Ścieżki oznakowane są w terenie znakiem zielonego liścia na białym polu. Na trasach znajdują się informacje na temat ich walorów umieszczone na barwnych tablicach.

Na terenie Parku znajdują się czyste, przeźroczyste jeziora, z wąskim pasem szuwar trzcinowych i stromo opadającymi w głębinę brzegami, wzdłuż których prowadzi taras ścieżki spacerowej. Główne jeziora parku odznaczają się bardzo dużą czystością na pograniczu I i II klasy, co na Pojezierzu Lubuskim nie jest częstym zjawiskiem. Zasilane są wodami podziemnymi oraz opadowymi, spływającymi po zalesionych zboczach, dlatego zawierają nieduże ilości biogenów, czyli organicznych substancji odżywczych.

 

Na terenie parku znajdują się rezerwaty przyrody:

 

  • Buczyna Łagowska - o powierzchni 116 ha, chroniący najcenniejsze fragmenty lasów bukowych
  • Nad Jeziorem Trześniowskim - o powierzchni 50 ha, chroniący piękny krajobraz na krawędzi rynny polodowcowej
  • Pawski Ług - o powierzchni 32 ha, chroniący mozaikę środowisk leśnych i torfowiskowych